Kamenné planety > Země > Charakteristika Země

Charakteristika Země

Základní údaje

Střední vzdálenost Země od Slunce 149,60 mil. km (1 astronomická jednotka)
Afélium (odsluní) 152,10 mil. km
Perihélium (přísluní) 147,09 mil. km
Rovníkový průměr 12 756,20 km
Hmotnost 5,97.1024 kg
Hustota 5 515 kg/m3
Objem 108,32.1010 km3
Oběžná doba hvězdného roku 365,256 dne
Oběžná doba tropického roku 365,242 dne
Střední oběžná rychlost 29,78 km/s
Sluneční den 24 hodin
Hvězdný den 23,9345 hodin
Maximální oběžná rychlost 30,29 km/s
Minimální oběžná rychlost 29,29 km/s
Excentricita oběžné dráhy 0,016 7
Sklon oběžné dráhy k ekliptice 0,00°
Sklon rovníku k ekliptice 23,45°
Průměrná oběžná rychlost Země 29,78 km/s
Sklon zemské osy 23,45°
Sklon zemské osy 23,45°
Sklon k ekliptice 0,000°
Rovníkový poloměr 6 378,1 km
Poledníkový poloměr 6 356,8 km
Střední poloměr 6 371,0 km
Zploštění 0,003 35
Poloměr jádra 3 485 km
Počet Měsíců 1
Počet prstenců 0
Tíhové zrychlení na zemském povrchu 9,78 m/s2
Úniková rychlost 11,186 km/s
Tlak 1 014 hPa
Průměrná povrchová teplota 15° C
Hlavní složky atmosféry dusík 78,084 %
Hlavní složky atmosféry dusík 78,084 %, kyslík 20,946 %
Min. zastoupení (počet částic na cm3) argon: 9 340

oxid uhličitý: 350, neon: 18,18

hélium: 5,24, metan, uhlovodík: 1,7

krypton: 1,14, vodík: 0,55

Bolometrické albedo 0,306
Geometrické vizuální albedo 0,367
Vizuální magnituda V (1,0) −3,86

Rozšířené údaje – rozměry zemského elipsoidu

a – hlavní poloosa, b – vedlejší poloosa meridiánové elipsy, i – zploštění elipsoidu, e – výstřednost, c – polární poloměr křivosti, r1 – střední poloměr, r2 a r3 – poloměry koule téhož povrchu a téhož objemu.

Bessellův elipsoid (1841)
a 6 377 397,155 00 m
b 6 356 078,963 25 m
ab 21 318,191 75 m
i = (ab) : a 1 : 299,152 8128
e2 = (a2b2) : a2 0,006 674 372 2
e 0,081 696 831 2
c = a2 : b 6 398 786,849
Obvod rovníku 40 070 368,097 m
Kvadrant poledníkový 10 000 855,8 m
Rovníkový stupeň 111 306,578 m
Poledníkový stupeň na rovníku 110 563,68 m
Poledníkový stupeň na pólu 111 679,9 m
Povrch elipsoidu 509,951.106 km2
Objem elipsoidu 1,082 841.1012 km3
r1 6 370 291,091 m
r2 6 370 289,511 m
r3 6 370 283,158 m
Mezinárodní elipsoid (1924)
a 6 378 388,000 00 m
b 6 356 911,946 13 m
ab 21 476,053 87 m
i = (ab) : a 1 : 297,0
e2 = (a2b2) : a2 0,006 722 670
e 0,081 991 889 7
c = a2 : b 6 399 936,608
Obvod rovníku 40 076 593,764 m
Kvadrant poledníkový 10 002 288,299 m
Rovníkový stupeň 111 323,872 m
Poledníkový stupeň na rovníku 110 575,48 m
Poledníkový stupeň na pólu 111 699,97 m
Povrch elipsoidu 510,101.106 km2
Objem elipsoidu 1,083 320.1012 km3
r1 6 371 229,315 m
r2 6 371 227,709 m
r3 6 371 221,266 m
Krasovského elipsoid (1940)
a 6 378 245,000 00 m
b 6 356 863,019 m
ab 21 381,981 m
i = (ab) : a 1 : 298,30
e2 = (a2b2) : a2 0,006 693 421 6
e 0,081 8133 339
c = a2 : b 6 399 698,901 8
Obvod rovníku 40 075 695,279 m
Kvadrant poledníkový 10 002 137,486 m
Rovníkový stupeň 111 321,376 m
Poledníkový stupeň na rovníku 110 576,255 m
Poledníkový stupeň na pólu 111 695,817 m
Povrch elipsoidu 510,083.106 km2
Objem elipsoidu 1,083 263.1012 km3
r1 6 371 114,339 m
r2 6 371 112,753 m
r3 6 371 110,969 m

Zeměpisná a geocentrická šířka, další rozměry zemského elipsoidu

φ – zeměpisná šířka, ψ – geocentrická šířka, r – průvodič, OM a OR – délka oblouku 1° na poledníku a na rovnoběžce, M – meridiánový poloměr křivosti, N – příčný pol. křiv. (poloměr rovnoběžky = N cos ), √(MN) – střední pol. křiv., podkladem tabulky je mezinárodní zemský elipsoid.

φ° φ – ψ OM (km) OR (km) r (km) M (km) N (km) √(MN)
0 0 110,576 111,324 6 378,388 6 335,508 6 378,388 6 356,912
5 2´0,40" 110,586 110,903 6 378,226 6 335,994 6 378,551 6357,237
10 3´57,18" 110,613 109,644 6 377,746 6 337,435 6 379,035 6 358,201
15 5´46,82" 110,655 107,555 6 376,961 6 339,790 6 379,825 6 359,776
20 7´26,01" 110,712 104,651 6375,894 6 342,989 6 380,898 6 361,915
22 8´2,08" 110,739 103,266 6 375,396 6 344,484 6 381,399 6 362,915
24 8´35,81" 110,768 101,756 6 374,860 6 346,092 6 381,938 6 363,990
26 9´7,05" 110,798 100,122 6 374,289 6 347,805 6 382,512 6 365,135
28 9´35,64" 110,830 98,366 6 373,686 6 349,615 6 383,119 6 366,345
30 10´1,45" 110,863 96,490 6 373,053 6 351,514 6 383,755 6 367,614
32 10´24,33" 110,898 94,497 6 372,394 6 353,491 6 384,417 6 368,935
34 10´44,19" 110,934 93,389 6 371,711 6 355,538 6 385,103 6 370,303
36 11´092" 110,971 90,168 6 371,009 6 357,645 6 385,808 6 371,711
38 11´14,45" 111,009 87,836 6 370,290 6 359,801 6 386,530 6 373,152
40 11´24,69" 111,048 85,398 6 369,558 6 361,997 6 387,265 6 374,618
42 11´31,61" 111,086 82,855 6 368,817 6 364,221 6 388,009 6 376,104
44 11´35,16" 111,126 80,210 6 368,070 6 366,463 6 388,759 6 377,601
46 11´35,32" 111,165 77,467 6 367,320 6 368,711 6 389,511 6 379,103
48 11´32,09" 111,204 74,629 6 366,572 6 370,955 6 390,262 6 380,601
50 11´25,49" 111,243 71,699 6 365,829 6 373,185 6 391,007 6 382,089
52 11´15,55" 111,281 68,681 6 365,095 6 375,388 6 391,743 6 383,560
54 11´2,30" 111,319 65,579 6 364,373 6 377,554 6 392,467 6 385,006
56 10´45,82" 111,355 62,396 6 363,666 6 379,673 6 393,673 6 386,421
58 10´26,18" 111,391 59,136 6 362,979 6 381,734 6 393,863 6 387,796
60 10´3,48" 111,426 55,803 6 362,315 6 383,727 6 394,529 6 389,126
62 9´37,82" 111,459 52,401 6 361,643 6 385,643 6 395,169 6 390,404
64 9´9,33" 111,490 48,934 6 361,067 6 387,471 6 395,779 6 391,624
66 8´38,15" 111,520 45,407 6 360,490 6 389,203 6 396,357 6 392,779
68 8´4,42" 111,548 41,824 6 359,948 6 390,830 6 396,900 6 393,864
70 7´28,32" 111,574 38,189 6 359,443 6 392,344 6 397,405 6 394,874
75 5´48,85" 111,629 28,904 6 358,362 6 395,587 6 398,486 6 397,036
80 3´58,69" 111,669 19,395 6 357,567 6 397,978 6 399,284 6 398,631
85 2´1,20" 111,693 9,735 6 357,076 6 399,443 6 399,772 6 399,608
90 0 111,700 0 6356,912 6399,937 6399,937 6399,937
Stránka byla naposledy editována 26. ledna 2013 v 20:19.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 44692krát.

Vytištěno ze stránky projektu Planety (astronomia.zcu.cz/planety/zeme/1935-charakteristika-zeme)
Nahrávám...