Kamenné planety > Země > Charakteristika Měsíce

Charakteristika Měsíce

Základní údaje

  Měsíc Země Poměr
Celková hmotnost (1024 kg) 0,073 49 5,973 6 0,012 3
Objem (1010 km3) 2,195 8 108,321 0,020 3
Rovníkový poloměr (km) 1 738,1 6 378,1 0,272 5
Polární poloměr (km) 1 736,0 6 356,8 0,273 1
Střední poloměr (km) 1 737,1 6 371,0 0,272 7
Zploštění 0,001 2 0,003 35 0,36
Střední hustota (kg/m3) 3 350 5 515 0,607
Tíhové zrychlení na povrchu (m/s2) 1,62 9,78 0,166
Úniková rychlost (km/s) 2,38 11,2 0,213
Bolometrické albedo 0,11 0,306 0,360
Geometrické vizuální albedo 0,12 0,367 0,330
Vizuální magnituda V (1,0) +0,21 −3,86  
Max. výškový rozdíl (km) 16 20 0,800
Střední vzdálenost od Země 384 399 km = 60,27 rovníkových poloměrů Země
Střední doba letu světla ze Země na Měsíc 1,3 sekundy
Střední doba letu kosmické lodi ze Země na Měsíc 65 až 70 hodin
Min. vzdálenost od Země (v perigeu) 363 104 km
Max. vzdálenost od Země (v apogeu) 405 696 km
Siderický měsíc 27,321 661 dne = 27 d 7 h 43 m 11,5 s
Synodický měsíc 29,530 588 dne = 29 d 12 h 44 m 2,8 s
Střední anomalistický měsíc 27,554 550 dne = 27 d 13 h 18 m 33,1s
Střední oběžná rychlost 1,023
Max. oběžná rychlost 1,076
Min. oběžná rychlost 0,964
Sklon roviny oběhu k ekliptice 5°8'43,4"
Excentricita dráhy 0,054 9
Sklon rovníku k rovině oběhu 1°32'33"
Střední vzdálenost těžiště soustavy Země–Měsíc od středu Země 4 670 km
Střední úhlový průměr Měsíce na obloze (geocentricky) 31'05,2"
Úhlový průměr Měsíce v perigeu 33'28,8"
Úhlový průměr Měsíce v apogeu 29'23,2"
Hvězdná velikost Měsíce v úplňku mvizuální −12,55mag
Perioda stáčení uzlové přímky 18,61 roku
Perioda stáčení perigea 8,85 roku
Střední rychlost Měsíce na oběžné dráze kolem Země 3 681 = 1,023
Střední interval mezi dvěma po sobě následujícími průchody Měsíce poledníkem 24 h 50 47 min
Střední úhlová rychlost pohybu Měsíce na obloze 33' za hodinu
Střední denní pohyb Měsíce mezi hvězdami 13,176 358°
Optická librace v délce 7°54'
Optická librace v šířce 6°50'
Celková část povrchu Měsíce, teoreticky pozorovatelná ze Země 59 %
Průměr Měsíce 3 476 km
Obvod Měsíčního rovníků 10 920 km
Povrch Měsíce 37,96.106 km2
Teplota na noční straně Měsíce −170 °C až −185 °C
Nejvyšší teplota na denní straně Měsíce +130 °C
Celková plocha moří na Měsíci 16,9 % povrchu Měsíce
Plocha moří na přivrácené straně 31,2 % přivrácené strany
Plocha moří na odvrácené straně 2,6 % odvrácené strany
Stránka byla naposledy editována 12. prosince 2010 v 7:39.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 36856krát.

Vytištěno ze stránky projektu Planety (astronomia.zcu.cz/planety/zeme/1955-charakteristika-mesice)
Nahrávám...