Kamenné planety > Země > Země a sluneční soustava

Země a sluneční soustava

Sluneční soustava vznikla z obrovského mračna prachu a plynu. Tato sluneční pramlhovina, jak bývá někdy nazývána, se začala vlivem gravitace smršťovat a v centru se vytvořilo tzv. Protoslunce – hustá oblast v centru pramlhoviny, která zářila na úkor potenciální gravitační energie. Zbylou, vnější část mlhoviny kolem Protoslunce nazýváme protoplanetární disk. V disku docházelo v důsledku ochlazování vnějších částí mlhoviny ke kondenzaci plynu na prachových částečkách. V důsledku neustálého gravitačního hroucení Protoslunce v jeho centru rostl tlak a teplota, až došlo k zažehnutí termojaderných reakcí. Vznikla zářící hvězda – Slunce. Tuto fázi vývoje hvězdy nazýváme hvězda hlavní posloupnosti. V této fázi vývoje hvězdy tlak záření vyrovnává gravitační sílu. Při smršťování pramlhoviny disk zrychloval svoji rotaci a v důsledku nestabilit se v rotujícím disku začaly vytvářet shluky hmoty. Shluky se postupně srážely, a tím vznikala větší tělesa, až se z nich za desítky miliónů let vytvořily planetesimály (zárodečné planetky). I planetesimály se neustále srážely. Vzájemné srážky byly díky jejich velkému počtu velmi časté. Když se srazily velkou rychlostí, došlo k jejich rozlomení či rozbití. Častěji se však srazily malou rychlostí a vytvořily větší těleso. Tímto způsobem vznikly postupně skalnaté terestrické planety a planetární jádra plynných obrů, která však byla natolik hmotná, že začala přitahovat plyny z okolí a vytvořila si mohutné atmosféry. Mnoho zbylých planetesimál existuje dodnes jako komety nebo planetky.

Východní polokoule
Zrod sluneční soustavy
Zdroj: www.planet-wissen.de
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 38149krát.

Vytištěno ze stránky projektu Planety (astronomia.zcu.cz/planety/zeme/1937-zeme-a-slunecni-soustava)
Nahrávám...