Kamenné planety > Země > Meteority

Meteority

Tělesa, která dopadnou až na zemský povrch, se nazývají meteority a dělíme je do tří hlavních skupin: kamenné, železné a železokamenné. Kamenné patří k nejběžnějšímu typu meteoritů a podle obsahu křemičitanů mezi nimi rozeznáváme chondrity a achondrity. Chondrity jsou ty meteority, ve kterých se vyskytují světlé křemičitanové kuličky velké asi 1 mm, tzv. chondrule. Železokamenné meteority patří naopak k těm nejvzácnějším.

meteorit
Chondrule v chondritu.
Zdroj: http://en.wikipedia.org

Statistika meteoritů

Typ Dopad v % Nález v % Dopadová hmotnost v kg Nalezená hmotnost v kg
kamenný 95,0 79,8 15 200 8 300
železokamenný 1,0 1,6 525 8 600
železný 4,0 18,6 27 000 435 000

„Dopadem“ je zde míněn dopad doplněný svědectvím pozorovatelů. „Nález“ meteoritu znamená, že byl meteorit nalezen a identifikován jako meteorit, ale nebyl pozorován před dopadem.

Asi 33 % všech meteoritů bylo pozorováno před dopadem. Tabulka statistik meteoritů pochází z knihy Vagn F. Buchwalda Meteoritter, která obsahuje většinu všech známých meteoritů (celkem vzato je jich 4 660 o celkové hmotnosti 494 625 kg) v časovém údobí 1740–1990 (kromě meteoritů, které byly nalezeny v Antarktidě).

Typy meteoritů

železné Složení: převážně železoniklové slitiny a malé množství dalších minerálů
Dráha
železokamenné Složení: jsou směsí kamenů a železoniklových slitin
Dráha
kamenné chondrity Složení: Většina dopadajících meteoritů jsou chondrity; složení je velice podobné složení pláště a kůry terestrických planet
Dráha
kamenné uhlíkaté chondrity Složení: složení je podobné sluneční pramlhovině bez těkavých látek. Velmi podobné složení mají planetky typu C.
Dráha
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 14060krát.

Vytištěno ze stránky projektu Planety (astronomia.zcu.cz/planety/zeme/1951-meteority)
Nahrávám...