Kamenné planety > Země > Meteoroidy a meteority

Meteoroidy a meteority

Meteoroidy jsou tělesa o velikosti několika milimetrů až několika desítek metrů pohybující se sluneční soustavou. Meteory neboli padající hvězdy, jak se jim lidově říká, nemají se skutečnými hvězdami nic společného. Meteor je jasná světelná stopa (obvykle 1.–3. magnitudy), kterou můžeme občas pozorovat na noční obloze. Vzniká při průletu meteoroidu atmosférou.

meteor
Průlet meteoru přes zorné pole fotoaparátu, při použití dlouhé expozice.
Zdroj: http://seds.lpl.arizona.edu

Většinu meteoroidů tvoří úlomky planetek nebo komet. Planetky jsou tělesa nepravidelného tvaru, která obíhají kolem Slunce. Nejvíce takovýchto těles ve sluneční soustavě bychom našli v tzv. hlavním pásu planetek, tedy na oběžné dráze mezi Marsem a Jupiterem. Naopak nejvíce komet se nachází v Oortově oblaku, což je obrovský kulově symetrický oblak kolem Slunce. Komety jsou tělesa převážně z ledu a prachu, pohybující se po velmi protáhlých (výstředných) eliptických drahách. Ve větších vzdálenostech od Slunce připomínají špinavé sněhové těleso. Při přibližování ke Slunci se zahřívá povrch komety a uvolňují se jak plynové částečky, tak částečky prachu o velikosti mikrometrů až centimetrů. Teprve v blízkosti Slunce získávají komety svůj typický vzhled a vytvářejí dva dlouhé zářící ohony. Jeden prachový, který zčásti sleduje oběžnou dráhu a druhý plazmový, který směřuje vždy od Slunce, protože je silně ovlivňován slunečním větrem. Při přiblížení ke Slunci se křehký povrch komety může částečně rozpadnout, takové úlomky komet obíhají kolem Slunce po obdobné trajektorii jako kometa. Když Země svojí trajektorií protíná trajektorii kometárních úlomků, vytvářejí při vstupu do atmosféry četné světelné stopy, které jsou ze Země pozorovány jako meteory. Všechny meteory jakoby vyletují z jednoho místa na obloze – radiantu. Mluvíme pak o meteorickém roji, případně meteorickém dešti. Podle polohy radiantu dostaly jednotlivé meteorické roje svá jména, například Geminidy, Perseidy, …

Velmi jasné meteory, které zazáří jasněji než Venuše (-4,3 magnitudy), se nazývají bolidy.

meteor
Bolid – Leonida 1999, Uznání a copyright: Arne Danielsen.
Zdroj: http://www.astro.uio.no
Název roje Datum maxima Souhvězdí Maximální frekvence (meteorů za hodinu) Mateřské těleso
Quadrantidy 3. ledna Pastýř 50 – 80 Kometa 96P/Machholz 1
Lyridy 22. dubna Lyra 20 kometa Tchatcher (1861 I)
η Aquaridy 4. května Vodnář 50 Kometa 1P/Halley
Bootidy 28. června Pastýř až 100 proměnlivá Kometa Pons-Winnecke
δ Aquaridy 1 – 5. srpna Vodnář 20 Kometa Machholz 1
Perseidy 12. srpna Perseus 75 Kometa 109P/Swift-Tuttle
Drakonidy 10. října Drak proměnlivá 21P/Giaccobini-Zinner
Orionidy 21. října Orion 25 Kometa 1P/Halley
Tauridy 5 – 10.listopadu Býk 20 Kometa Encke
Leonidy 18. listopadu Lev 25 – proměnlivá Kometa 55P/Tempel-Tuttle
Geminidy 14. prosince Blíženci 75 PLanteka (3200) Phaeton
Ursaminoridy 23.prosince Malý Medvěd až 50 proměnlivá Kometa Tuttle
meteor
Astronomický snímek dne ze 17. 11. 2002. Na celooblohovém snímku je zřetelný radiant v souhvězdí Lva. Meteoroidy jsou pozůstatky komety Tempel-Tuttle. Půlhodinová expozice na snímku umožnila pozorovat přes 100 jasných meteorů.
Zdroj: http://www.astro.cz/apod/ap021117.html
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 18274krát.

Vytištěno ze stránky projektu Planety (astronomia.zcu.cz/planety/zeme/1949-meteoroidy-a-meteority)
Nahrávám...