Kamenné planety > Země > Země a Slunce

Země a Slunce

Země se otáčí kolem své osy od západu k východu. Při pohledu ze severní polokoule se otáčí proti směru pohybu hodinových ručiček. Jedno otočení kolem vlastní osy vůči Slunci se nazývá sluneční den a trvá 24 hodin. Naše Země rotuje kolem vlastní osy, ale zároveň obíhá ve stejném smyslu kolem Slunce. Posune se tedy každý den o malý kousek na oběžné dráze. Země se tedy do stejné polohy vůči hvězdám dostane za kratší dobu, a sice za tzv. hvězdný den, který trvá 23 hodin 56 minut a 4,9 sekund a hvězdy se tedy každý den objevují na obloze o čtyři minuty dříve.

Pohyb Země kolem Slunce
Pohyb Země kolem Slunce.

Rotace Země kolem osy má za následek střídání dne a noci. Pohyb Země po eliptické dráze, v jejímž ohnisku se nachází Slunce, a sklon rotační osy k rovině ekliptiky, způsobuje střídání ročních období.

Délka trajektorie Země kolem Slunce je 940 milionů kilometrů, za hodinu tedy Země urazí asi 107 tisíc kilometrů. To znamená, že se Země pohybuje kolem Slunce průměrnou rychlostí 30 kilometrů za sekundu. Rychlost Země však není konstantní, neboť Země obíhá po eliptické dráze. Je-li Země Slunci nejblíže (je v přísluní), pohybuje se nejrychleji, naopak prochází-li Země nejvzdálenějším místem své oběžné dráhy (odsluní), pohybuje se nejpomaleji.

Třetí a poslední pohyb Země je spolu se sluneční soustavou kolem středu naší Galaxie. Slunce společně s ostatními hvězdami naší Galaxie obíhá kolem jejího středu. Sluneční soustavě trvá oběh kolem středu asi 220 milionů let a obíhá rychlostí asi 250 kilometrů za sekundu.

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 118548krát.

Vytištěno ze stránky projektu Planety (astronomia.zcu.cz/planety/zeme/1938-zeme-a-slunce)
Nahrávám...